Bine aţi venit pe site-ul Colegiului Tehnic ”Miron Costin” Roman.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre noi, nu vă pierdeţi răbdarea şi răsfoiţi-ne site-ul. Încercăm să ne prezentăm aşa cum suntem: cu trecutul, prezentul şi viitorul nostru. N-avem nimic de ascuns. Dacă vi se pare, totuşi, că nu suntem destul de transparenţi, comunicaţi-ne întrebările la care doriţi un răspuns.

Dragi OAMENI ai şcolii,

Distinse cadre didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice,

Stimaţi părinţi,

Dragi elevi,

E iarăşi septembrie, e vremea rodului bogat şi a aducerilor-aminte. Cu gândul la vacanţă, dar şi la prieteniile gata să reînvie, cu tâmpla spre carte, dar şi cu priveliştea seninului de vară în suflete, privim în jur, căutându-ne locul, aflându-ne şcoala. Acelaşi loc, dar cu straie noi, aceleaşi chipuri blânde, cu reflexii arămii, aceleaşi voci dragi, cu ecouri cunoscute. Noi, oameni ai şcolii, purtăm povara dorului de început, de nou, de septembrie bogat în cărţi, în clinchete de clopoţel şi în alintarea celor mai frumoşi boboci.

Marea  familie a Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman se reuneşte astăzi, sub auspiciile aurii ale numărului 12, tutelar al împlinirii unui ciclu, al maturizării, simbol al lunilor anului şi păstrător al sfinţeniei celor 12 apostoli… Întâlnirea noastră, profesori, personal didactic-auxiliar şi nedidactic, părinţi, elevi, se aşază în septembrie sub magia lui 12, hotărâtor al marii creaţii şi poartă deschisă spre înţelepciune! Să pornim împreună pe drumul cunoaşterii, să luăm în dar fărâmă din ingenuitatea celor mici, să culegem adevăr din cuvintele celor mai învăţaţi, să primim cu toţii noul an şcolar, 2016-2017, cu inima vibrândă şi cu privirea vigilentă spre înfăptuirea ţelurilor comune!

Ca directori ai acestei unităţi şcolare, avem privilegiul să vă urăm tuturor bine aţi venit, bine aţi revenit, să aveţi un an bun, cu reuşite pe măsura eforturilor, cu împliniri, cu nesecate resurse de energie, cu sănătate şi cu multe bucurii! Anul 2016-2017 să alăture devenirii noastre încă un succes personal şi profesional, rezultat din credinţa în adevăr, în spiritul de echipă şi de colegialitate!

Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman este o instituţie cu o bogată tradiţie, validată de fiecare toamnă a ultimilor 136 de ani şi de multiple realizări, oferind instruire elevilor în domeniile: turism şi alimentaţie, economic şi administrativ, electromecanic, electronică şi automatizări, mecanic, construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Respectând diversitatea umană, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, unitatea noastră şcolară dublează misiunea nobilă a modelării tinerilor de rigoare şi profesionalism, de un act pedagogic responsabil şi asumat, racordat la valorile europene, corelat cu nevoile reale de învăţare şi cu competenţele necesare omului din sec XXI. Aşadar, plasată sub semnul învăţăturii cărturarului Miron Costin şi al unei experienţe îndelungate, unitatea noastră şcolară respectă tradiţia şi o completează, în arcul peste timp, cu o bază materială modernă, cu variate posibilităţi de dezvoltare profesională şi personală pentru formabili, cu cadre didactice  cu vocaţie şi dăruire.

În viziunea noastră, şcoala este izvorul nesecat de învăţătură, dar şi atelierul în care se modelează permanent suflete, conştiinţe, mentalităţi, se cultivă priceperi, meserii, principii şi valori solide cu care absolventul va deveni un cetăţean responsabil, activ şi implicat, competent şi creativ, întreprinzător şi disponibil spre autoperfecţionare continuă. Beneficiarul prim al educaţiei reprezintă centrul nostru de interes şi ne străduim – atât prin activităţile formale, cât şi prin cele nonformale şi informale, prin cercurile şi cluburile şcolare, prin multiplele proiecte educaţionale – să venim în sprijinul celor ce păşesc cu emoţie în cadrul acestei instituţii şcolare. Sălile de clasă, laboratoarele, atelierele, biblioteca, sălile de sport, sala de festivităţi, cabinetele – toate aşteaptă energia creatoare generată de corpul profesoral bine pregătit, animat de dragostea pentru profesie şi pentru copii, de elevii din ciclul inferior şi superior al liceului, din şcoala profesională, chiar de bobocii din acest an şcolar.

Un gând special se îndreaptă spre bobocii care vor găsi aici mai mult decât o şcoală şi care, în mod sigur, vor reveni cu drag în locul în care OAMENII trăiesc pentru OAMENI. Dragi elevi, chiar dacă începutul este întotdeauna dificil, vă suntem aproape, sprijin şi prieteni la nevoie, pavăză dacă se impune, dascăli la ore şi în afara lor! Strădania voastră va duce la împlinirea năzuinţelor cu care intraţi într-o nouă etapă, iar disponibilitatea noastră va face tranziţia mai uşoară!

O încurajare încă de la început trimitem spre elevii din clasele terminale, care vor trece cu bine de examenele finale, dat fiind că sunt înzestraţi cu însuşiri alese: curiozitate, energie, dorinţa de reuşită, entuziasm şi perseverenţă. Ca în fiecare an, cadrele didactice vor răspunde pozitiv solicitărilor voastre, vor oferi consiliere în pregătirea temeinică pentru examenul maturităţii. Munca sistematică, efortul susţinut şi receptivitatea pot deveni premisele reuşitei din acest an şcolar!

Stimaţi părinţi, fără colaborarea dvs. efortul formării unor caractere solide şi frumoase nu s-ar putea împlini! Parteneriatul dintre şcoală şi familie este un principiu de bază al funcţionării acestei instituţii, este o valoare în sine, confirmată prin prezenţa dvs. la evenimentele şcolii, prin implicarea dvs. în deciziile şcolii, prin dialogul permanent. Porţile şcolii sunt întotdeauna deschise pentru copiii dvs., dar şi pentru dvs., pentru că dorim să formăm o echipă redutabilă, care să insufle tinerilor siguranţa adevăratelor valori morale, dar şi unitatea şi coeziunea! Ne dorim pentru copiii dvs. ca şcoala să fie un mediu sigur, un tezaur al cunoaşterii, dar şi un spaţiu al valorilor umane, o pepinieră pentru piaţa muncii, dar şi o solidă păstrătoare a tradiţiilor!

Stimate cadre didactice, aţi contribuit nemijlocit la desăvârşirea atâtor generaţii, la atingerea atâtor ţinte strategice, la depăşirea cu succes a multiplelor provocări pe care societatea cunoaşterii le furnizează. Vă asigurăm de consideraţia şi de sprijinul conducerii unităţii şcolare, de încrederea în comunicarea eficientă şi în colaborarea permanentă! Vă dorim sănătate, puterea de a vă reconfigura mereu, cu pricepere şi disponibilitate afectivă, pentru ca activitatea pe care o desfăşuraţi să fie bună şi foarte bună, ca şi până acum!

Adresăm consideraţie şi încredere personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, al căror rol este de o mare importanţă în bunul mers la activităţilor şcolii. Adesea din umbră, cadrele didactice-auxiliare şi nedidactice sprijină semnificativ procesul instructiv-educativ, asigură cadrul formal şi spaţiul propice atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Numai împreună, toţi OAMENI ai şcolii, vom parcurge încă un an frumos, vom afla noi şi frumoase deznodăminte, vom obţine şi alte rezultate remarcabile!

Vă dorim tuturor un an şcolar frumos, cu alese daruri de sănătate şi de împliniri, toate desprinse din semnul lui 12: sănătate, forţă, bucurii!

Director, prof. Ana-Maria Zăloagă

Director adjunct, prof. Cristinica Viorica Sava