C.E.A.C.

ceac

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII


Funcţia/Calitatea Nume şi prenume
Coordonator dir. adj. Sava Cristinica Viorica
Membri prof. Rusu Mihaela Dana
prof. Ciobanu Mihaela
prof. Cojocaru Bogdan
Reprezentant sindicat prof. Tălmăcel Adelin Ştefan
Reprezentant părinţi Chelaru Mirela – XI D
Reprezentant elevi Enea Larisa Maria – X A
Reprezentant minorităţi Şerban Amalia- Maria – XI A
Reprezentant Consiliul Local Chiriac Lenuța Nușa

Chestionar de satisfactie pentru elevi

     Pentru imbunatatirea calitatii procesului instructiv-educativ Comisia de asigurarea a calitatii din scoala, solicita la inceputul fiecarui an scolar părerile dumneavoastră şi sunteţi invitaţi sa vi le exprimaţi.
Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările din chestionar.

 1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive referitoare la activitatea curentă din şcoală:
  – Cadre didactice bine pregătite metodic si ştiinţific
  – Utilizarea de metode didactice noi şi variate
  – Nu există discriminări de nici un tip
  – Este aplicată egalitatea şanselor
  – Implicarea elevilor în evaluarea şcolară
  – Personal auxiliar amabil şi prompt
  – Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ
  – Laboratoare foarte bine dotate (informatică, discipline tehnice, ş.a.)
  – Sală de sport modernă
  – Săli de clasă renovate
  – Săli de clasă dotate cu mobilier modular şi nou
  – Săli de clasă curate
  – Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură, lumină, ş.a.
  – Existenţa unor activităţi extraşcolare de ocuparea timpului liber
 2. Consideraţi cǎ aveţi acces cǎtre toate spaţiile de instrucţie şi educaţie ?
  ……………………………………………………………………………………………..
 3. Cum vǎ puteţi informa asupra activitǎţii şcolare şi extraşccolare prin :
  profesorii clasei

  avizier
  profesorul diriginte
  secretariat
  consiliul elevilor
  altceva ……………………..
  revista şcolii
 4. Ce consideraţi cǎ este important pentru profesori în evaluarea elevilor ?
  iniţiativa

  acurateţea informaţiei
  creativitatea
  abilitǎţi de comunicare
  logica
  învǎţarea reproductivǎ
  altceva …………….
 5. Aţi participat la decorarea clasei/şcolii cu materiale realizate de voi ?
  In mare mǎsurǎ

  In micǎ mǎsurǎ
  Deloc
  Daca da, cu ce ocazie?
 6. Aţi primit recompense/sancţiuni în timpul activitǎţilor şcolare?
  - sancţiuni

  Da
  Nu
  – recompense
  Da
  Nu
  In ce a constat recompensa/sancţiunea ?
  – recompense –note la purtare
  -diplome
  -aprecieri verbale
  -altceva………………
 7. Ce calitǎţi apreciezi la profesorii tǎi ?
  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………
 8. Aranjaţi în ordine crescǎtoare urmǎtoarele cauze ale conflictului elev – profesor:
  evaluarea,

  antipatia faţǎ de obiect,
  antipatia faţǎ de profesor,
  modul de comunicare al profesorului,
  indisciplina.
 9.  Cum sunt rezolvate aceste conflicte ?
  - elevul este pedepsit ( sancţionat )

  – prin comunicare profesor – elev
  – prin prezentarea situaţiei în consiliul profesorilor clasei
  – prin chemarea pǎrinţilor la şcoalǎ
  – altceva …………………………..
 10. Ce forme de manifestare ale democraţiei existǎ în şcoalǎ ?
  - comunicarea

  -
  -
 11. Ce competenţe ar trebui sǎ aibǎ un reprezentant în consiliul elevilor ?
  - sǎ aibǎ iniţiativǎ

  – sǎ aibǎ abilitǎţi de comunicare şi decizionale
  – sǎ fie bun la învǎţǎturǎ
  – altceva ……………………………………………….
 12. Ce vǎ nemulţumeşte în activitatea consiliului elevilor ?
  - reprezentanţii din consiliul elevilor

  – profesorii coordonatori
  – deciziile sau problemele discutate
  – situaţiile nerezolvate
  – altceva …………………………………
 13.  Cum apreciezi pe scara 1 – 10 cât de democratǎ este şcoala ta ?
           alegerea consiliului elevilor

  acces egal la resurse ( laboratoare, manuale, etc. )
  participare la luarea deciziilor
  informare cu privire la problemele care îi afecteazǎ pe elevi
  desfǎşurarea unor ore pe baza propunerilor elevilor
  altceva ………………………………………………………….
 14.  Ce apreciezi în primul rând la şcoala ta ?
  - activitatea de predare – învǎţare

  – relaţiile cu profesorii
  – relaţiile cu elevii
  – pregǎtirea pentru viaţǎ / piaţa muncii
  – altceva …………………………………….
 15.  Ce te nemulţumeşte în primul rând la şcoala ta ?
  - participarea ta la luarea deciziilor

  – calitatea predǎrii
  – baza materialǎ a şcolii
  – regulamentul de ordine interioarǎ
  – altceva……………………………………

DESCARCA CHESTIONARUL ÎN FORMAT PDF