Mișcare personal didactic

tit

2018 – 2019


Am publicat principalele documente care vizează mişcarea personalului didactic:

1.A fost publicat pe www.edu.ro pentru consultare Proiectul Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019: Proiect Metodologie mobilitate pers_did 2018_2019

 2. OMEN nr. 5485 din 13.11.2017pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019: Mobilitate personal didactic_2018-2019