Baza materială

ctmc1

C.T.M.C.
O ȘCOALĂ PENTRU VIITORUL TĂU


RESURSE UMANE

CADRE DIDACTICEbaza_mat_7

Formatori diverse discipline — 21
Profesori cu grad didactic I — 45
Profesori cu grad didactic II— 10
Profesori cu  definitivat —  10
Profesori debutanţi— 2
Doctori —1
Iniţiatori de concursuri interjudeţene, coordonatori de reviste ale şcolii — 19

 

ELEVIbaza_mat_8

35 clase
912 de elevi
Premiaţi la olimpiadele şcolare judeţene şi naţionale
Premiaţi la Concursurile nationale sportive
Premiaţi la Concursurile  de artă şi literatură
Câştigători ai proiectelor europene : COMENIUS


 RESURSE MATERIALE

5 laboratoare de informaticăbaza_mat_9
2 laboratoare de fizică
2 laboratoare de chimie
1 laborator de biologie
1 bibliotecă cu 36000 volume
1 cabinet de asistenţă psihopedagogică
1 sală de sport şi 2 terenuri de sport
1 sală de festivităţi cu 100 locuri
1 cabinet de proiecte europene
1 bază modernă de instruire practică în domeniul turismului (cantină şi minihotel)
5 ateliere pentru instruire practică domeniul mecanică şi electromecanică
1 cabinet construcţii şi lucrări publice
2 autoturisme Logan pentru obţinere permis categoria B

baza_mat_4 baza_mat_2 baza_mat_6
baza_mat_5 baza_mat_3 baza_mat_1