Graficul desfăşurării examenelor de corigenţă. An şcolar 2012-2013

Nr. crt.

Clasa

Perioada

1.

Clasa a VIII-a

19 – 21 august 2013

2.

Clase   terminale de liceu (a X-a, a XII-a, a XIII-a RP)

7 – 8 august 2013

3.

Clase din învăţământul   liceal (altele decât clasele terminale –  a IX-a, a XI-a şi a X-a şc. profesională)

2 – 6 septembrie  2013

NOTĂ:

  • Elevii din clasa a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere în a III-a etapă de admitere, conform calendarului aprobat de OMECTS nr. 5608/31.08.2012;
  • Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, de liceu care nu pot participa la sesiunea de corigenţă stabilită pentru aceste clase în perioada 19-21 august 2013, respectiv 7-8 august 2013, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe din  2 – 6 septembrie 2013;
  • Elevii corigenţi din clasele terminale gimnaziu şi liceu care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase şi nu au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 2 – 6 septembrie 2013;
  • Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, a doua sesiune de examen 2013, în data de 09.08.2013;

Elevii claselor terminale de liceu ( a XII-a şi a XIII-a RP) care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă în sesiunea 7-8 august 2013, se pot înscrie pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2013.

Comentariile sunt închise.

Comments are closed.