Sistem de control intern/managerial

sicm

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ŞI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL


Funcţia/Calitatea Nume şi prenume
Preşedinte prof. Agape Ana Maria
Secretar  tehn. Crîșmăruc Sanda Felicia
Membri prof. Dima Cristina
prof. Palade Liviu
prof. Abăhnencei Elena Viorica